Excursió al Concert "la Sardana de l'Any 2020/2021"